WISKANDAI  2A

©  André Snijers

Ontbinden in factoren

OEFENINGEN

     Afzonderen van de gemeenschappelijke
     factor(en)
                    Drieterm van de vorm
                    A² + 2 A B + B² 
         *  Werkwijze                          *  Werkwijze
         *  Oefening                          *  Formule
                         *  Oefening
     Tweeterm van de vorm A² - B²  Gemengde oefeningen 
         *  Werkwijze                          *  Werkwijzen en formules
         *  Formule                          *  Oefening
         *  Oefening